Pociągającą i mniej znaną odmianą finansowania firm jest faktoring zwrotny. Jego odwrotność, w porównaniu do faktoringu klasycznego, wiąże się z tym, iż jest usługą skierowaną do podmiotów realizujących zakupy, a nie dla sprzedawców. Poznaj co to jest faktoring zamówieniowy tudzież kiedy pożądane byłoby z niego skorzystać.

Jedna z form finansowania spółki to faktoring odwrotny. Doskonale wypada w wypadku przedsiębiorstw kooperujących z partnerami, którzy wymagają płatności gotówkowych za dostarczane usługi albo proponują nadzwyczaj krótkie terminy zapłaty.

Niestereotypowe rozwiązanie dla spółek

Faktoring zakupowy ma wiele cech zbieżnych z pożyczką zaciągniętą na spłatę zobowiązań, a jego system działania jest łatwy. Polega on na tym, że faktor płaci za towary bądź usługi kontrahentom swojego klienta. Natomiast firma w ustalonym w umowie czasie spłaca firmie faktoringowej zaciągnięte zobowiązanie podwyższoną o opłatę.

W faktoringu odwróconym to faktor, którym, w większości przypadków jest bank realizuje zapłaty na rachunek kontrahenta, jakkolwiek fakturę do okupu przekazuje odbiorca. W praktyce sprzedawca przedstawia fakturę i udostępnia produkt przedsiębiorstwu zamawiającej. Następnie nabywca produktu, przekazuje fakturę do opłacenia instytucji finansowej, który płaci dostawcy całość kwoty. Później sumę wykupu wspólnie z odsetkami faktorant spłaca firmie faktoringowej w ustalonym przedtem okresie. Takie rozwiązanie umożliwia firmie na płatność zobowiązań łączących się z zakupem materiałów albo usług w wydłużonym czasie.

Korzyści faktoringu odwrotnego

Usługa dostarcza wyjątkowe profity spółkom współdziałającym z sprzedającymi, którzy proponują skonto, czyli opust za przedterminowe płatności. Najczęstszym powodem, dla jakiego przedsiębiorcy planują na skorzystanie z faktoringu odwróconego jest wspieranie biegłości finansowej. Wykorzystując takie podejście skorzystać mogą na tym obie strony – odbiorca poprzez poprawę dochodowości biznesu, a dostawca poprzez obniżenie ryzyka kredytowego.

Instytucja korzystająca z faktoringu odwróconego zyskuje opcja finansowania działalności firmy i otrzymywania koronnych dostaw nawet w sytuacji przejściowego braku gotówki. Dzięki dłuższemu okresowi do zapłaty, przedsiębiorca otrzymuje od faktora pomocniczy czas na zapłacenie faktury, lecz także ma możliwość zaangażowania bieżących środków na realizację nowych zleceń, dzięki czemu zyskuje na konkurencyjności. Zresztą osiąga reputację solidnej marki – nie spóźnia się z przelewami względem własnych partnerów, co jest istotne w świetle utrzymania wyborowej kooperacji.

Faktoring odwrotny to opcjonalny sposób finansowania bieżących zobowiązań spółki. Do tego pozawala na wzmożenie płynności finansowej przedsiębiorstwa i podparcie jego opinii. Jego notowania wśród menadżerów nieustająco rośnie.